Kultur

Haugesund kommune skal tilrettelegge for at det skapes kunst og kultur av høy kvalitet. Vi jobber for at alle innbyggere skal ha tilgang til kunst – og kulturopplevelser, gode møteplasser som er inkluderende, personlig utviklende og som bidrar til økt samfunnsdeltagelse.

Skal vi ta en prat?

Kultur

Linda Lyngstad Hansen

Ansvarsområde: Frivilligsentralen, ungdomsrådet, sekretær KIF.

linda.lyngstad.hansen@haugesund.kommune.no

Kultur

Randi Lofthus

Ansvarsområde: Virksomhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet.

99224146

randi.lofthus@haugesund.kommune.no

Kultur

Per Steinar Lie

Ansvarsområde: Virksomhetsleder kultur- og bydelshus.

40427933

per.steinar.lie@haugesund.kommune.no

Kultur

Axel Rios

Ansvarsområde: Kunst i offentlig rom.

94424896

axel.rios@haugesund.kommune.no

Kultur

Vibecke Nes Vigre

Ansvarsområde:
Tilskudd kunst- og kulturarrangement, Den norske filmfestivalen, Kulturnatt.

98451439

vibecke.nes.vigre@haugesund.kommune.no