Inkludering

Haugesund kommune er opptatt av å forbygge utenforskap. Vi ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og de sosiale felleskapene.

Vet du at en av ti i Norge og i Haugesund lever i fattigdom?

Dette gjelder også for barn og unge en som foreldre møter skolesammenheng, barnehagevenner, i fritidsaktiviteter og i barn og unges sosiale arenaer.

Hvordan skal vi jobbe for at ingen blir stående utenfor?

Sammen gjør vi fellesskapet større.

Mange familier strever med økonomien, enten over tid eller i perioder.
Da blir det vanskelig når det stadig dukker opp nye vippskrav og regninger knyttet til barnas aktiviteter.
Som foresatt eller frivillig har du et ansvar for at dere ikke legger opp til et kostnadsnivå som ekskluderer noen barn eller ungdommer i gruppen, klassen eller på laget.

Videoen illustrerer utfordringen for mange.

Mange familier takker nei til selskaper av økonomiske
årsaker. Én er én for mye.

Mange familier takker nei til klasseturer av økonomiske
årsaker. Én er én for mye.