Idrett

Idrett og fysisk aktivitet er av stor betydning for å skape et inkluderende, aktivt og bærekraftig samfunn. Det bidrar til å redusere og forebygge uhelse og utenforskap. I idretten oppstår det verdifulle sosiale fellesskap, både blant de aktive deltakerne og blant de frivillige som tilrettelegger for aktiviteten.

Skal vi ta en prat?

Idrett

Kjetil Bårdsen Lande

Ansvarsområde: Virksomhetsleder idrett

91785236

kjetil.lande@haugesund.kommune.no

Idrett

Guri Olaussen

Ansvarsområde: Utleie og booking av idrettsanlegg, fakturering, bemanningsplanlegging.

52743396

guri.olaussen@haugesund.kommune.no