Tilskudd og støtteordninger

Haugesund kommune tildeler hvert år mange millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner.
Midlene lyses ut i forskjellige tilskuddsordninger etter at politikerne har vedtatt de økonomiske rammene for tildelingen.

Søk om tilskudd til din organisasjon