Booking

Vi ønsker å legge til rette for at alle lag, foreninger og klubber får tilgang til lokaler som passer deres aktivitet.

Haugesund kommune ønsker å legge til rette for aktivitet ved å tilby våre lokaler og idrettsanlegg til frivilligheten og private initiativ. Målet vårt er å gjøre dette gratis eller så rimelig som mulig.

Mange rom og lokaler finner du på en samlet side.
Her finnes rommene i kultur- og bydelshusene med mer.

Vi jobber for å legge inn flere og flere rom her.

Skal dere søke om arrangements- og treningstider i de kommunale anleggene?

Mer info finner her: