Om Kultur idrett og frivillighet

Dette tjenesteområdet administrerer virksomhetene biblioteket, kulturskolen, idrett, kultur- og bydelshusene og fellestjenester som rommer frivillighet, folkehelse, kultur og mer.

Kultur, idrett og frivillighet (KIF) ble organisert sammen og opprettet som eget virksomhetsområde i 2019.
Direktør for KIF er Simon Næsse.

Virksomhetsområdet har til sammen xxx ansatte.

Våre planer, rapporter og aktuelle dokumenter


Her finner du temaplanen for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune for perioden 2022-2030

KIF fikk støtte fra Bufdir for å få laget en grundig undersøkelse om forekomsten av rasisme og diskriminering i Haugesund. Etter anbud ble det Ideas2evidence som gjennomførte denne for oss.