Kontakt oss

Kultur

Linda Lyngstad Hansen

Ansvarsområde: Frivilligsentralen, ungdomsrådet, sekretær KIF.

linda.lyngstad.hansen@haugesund.kommune.no

Kultur

Randi Lofthus

Ansvarsområde: Virksomhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet.

99224146

randi.lofthus@haugesund.kommune.no

Kultur

Per Steinar Lie

Ansvarsområde: Virksomhetsleder kultur- og bydelshus.

40427933

per.steinar.lie@haugesund.kommune.no

Kultur

Axel Rios

Ansvarsområde: Kunst i offentlig rom.

94424896

axel.rios@haugesund.kommune.no

Kultur

Vibecke Nes Vigre

Ansvarsområde:
Tilskudd kunst- og kulturarrangement, Den norske filmfestivalen, Kulturnatt.

98451439

vibecke.nes.vigre@haugesund.kommune.no

Idrett

Kjetil Bårdsen Lande

Ansvarsområde: Virksomhetsleder idrett

91785236

kjetil.lande@haugesund.kommune.no

Idrett

Guri Olaussen

Ansvarsområde: Utleie og booking av idrettsanlegg, fakturering, bemanningsplanlegging.

52743396

guri.olaussen@haugesund.kommune.no

Frivillighet

Selam G. Teklu

Ansvarsområde: Aktiv i Haugesund, Frivilligsentralen, Tilskudd folkehelse og frivillighet, Mangfoldfestivalen.

40089407

selam.g.teklu@haugesund.kommune.no

Frivillighet

Ingvild Bjerkeland

Ansvarsområde: Veiledning, samarbeid og tilrettelegging for frivillige organisasjoner, Fritidskassen, tilskuddsordninger.

92809438

ingvild.bjerkeland@haugesund.kommune.no

Folkehelse

Truls Aarseth

Ansvarsområde: rådgiver, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT), barne- og ungdomskoordinator.

90918856

truls.aarseth@haugesund.kommune.no

Folkehelse

Marthe Svantesvold

Ansvarsområde: Folkehelsekoordinator

90830812

marthe.svantesvold@haugesund.kommune.no