Frivillighet

Det finnes i dag omtrent 370 frivillige organisasjoner i Haugesund kommune. Frivillighet er en nøkkelfaktor på viktige samfunnsområder som kultur, idrett, folkehelse, oppvekst, omsorg og byutvikling. Haugesund kommune skal arbeide for økt synlighet og rekruttering, og sørge for gode rammevilkår for frivilligheten gjennom tilskuddsordninger og tilgang til lokaler.

Skal vi ta en prat?

Kontakt oss gjerne med spørsmål knyttet til frivillighet!

Frivillighet

Selam G. Teklu

Ansvarsområde: Aktiv i Haugesund, Frivilligsentralen, Tilskudd folkehelse og frivillighet, Mangfoldfestivalen.

40089407

selam.g.teklu@haugesund.kommune.no

Frivillighet

Ingvild Bjerkeland

Ansvarsområde: Veiledning, samarbeid og tilrettelegging for frivillige organisasjoner, Fritidskassen, tilskuddsordninger.

92809438

ingvild.bjerkeland@haugesund.kommune.no