Kultur- og bydelshus

Haugesund har fire kultur- og bydelshus: Gamle Slaktehuset, Bleikemyr bydelshus, Skåredalen kultur- og idrettssenter og Hemmingstad kultursenter. Bydelshusene tilbyr barn, ungdom, voksne og eldre et variert tilbud av opplevelser og aktiviteter. Flere av tilbudene er i regi av kommunen mens andre er samarbeidsprosjekter med eksterne aktører drevet av frivillige organisasjoner. Bydelshusene er sentrale i arbeidet med å skape gode oppvekstmiljø i kommunen.