Kunst i offentlig rom

Ved at kunst befinner seg på steder hvor folk ferdes og oppholder seg når kunsten ut til alle, også de som ikke oppsøker museum og gallerier. Offentlig kunst kan bidra til urban fornyelse og økonomisk vekst gjennom turisme og kulturell attraksjon. Kunst i offentlig rom er derfor ikke bare en estetisk berikelse, men fungerer også som et verktøy for sosial og økonomisk utvikling.