Atelierstøtte

Atelierstøtte skal bidra til gode arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter for kunstnere som har valgt å bosette seg i Haugesund kommune.

Retningslinjer

Støtte for nyutdannede

I søknad legges ved

Bruk av atelier

Fremleie

Tildeling