Kulturstipend

Kulturstipendet skal primært stimulere artister, kunstnere og andre kulturarbeidere tilknyttet Haugesund til videreutvikling innen sitt fagområde. Kulturstipendet er på kr 50.000 og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Søknadsfrist er 30. november hvert år.

Mottakere av Haugesund kommunes kulturstipend

1972 Leif Bendix Jørgensen
1973 Trygve Goa
1974 Kolbein Falkeid
1975 Arne Rødeseike
1976 Gerhard Enerstvedt
1977 Njål Steinsland, TomTrippestad, Oddvar Lokna
1978 Bjarne Dankel, Bergljot Lund
1979 Bjørg Jørgensen, Henny Lie, Karsten Tjessheim
1980 Turid Nordahl Haavik, Siggen Falkeid, Karl A. Østensjø
1981 Åsta Jørgensen
1982 Sverre Loge Pettersen
1983 Frank Nesse Jr., Ivar Rudi, Hans Jørgen Høines
1984 Inge Lemvik, Marianne Larsen
1985 Henning Økland, Bytunets Antikvariske Jazzensemble
1986 Alf Saltveit
1987 Bjørg Løvvik, Randi Eilertsen
1988 Nils Økland, Erling Kvarven
1989 Harald Tjelle, Odd J. Endresen
1990 Ikke utdelt
1991 Niels Petter Solberg
1992 Thor Lasse Thoresen, Ruth Solveig Steinsland
1993 Stein Magnus Opedal
1994 Stig Andre Ristesund, Svein Olav Herstad
1995 Jan Harald Halvorsen
1996 Helene Nielsen, Helge Martin Framnes, Arvid Gangstø
1997 Sigurd Frende Boge Olsnes, Anne-Kjersti Hermanrud
1998 Kjell Rameckers og Steffen Kjetland Horn
1999 Jane Dunkley og Harald Levang
2000 Amund Dalen og Ingrid Jørgensen
2001 Bente Olufsen og Mona Høvring
2002 Laila Evensen og The Low Freqency In Stereo
2003 Nina Westerlund Lie og Elsa Eikenes Aanensen
2004 Birgit Amalie Nilssen, Alf Wilhelm Lundberg og Helge Toft
2005 Nuri Ribera Anfinsen
2006 Nina Lill Veste og Joakim Lund
2007 Bjørn Andre Widvey og Susanne Aarthun Sundfør
2008 Christina Bjordal
2009 Kine Nesheim
2010 Ive Buch Romme og Siri M. Kvamme
2011 Linda Skare og Rikke Westerlund Lie
2012 Lene Rudbæk Romseland og Ingeleiv Berstad
2013 Pål Jackman
2014 Eva Grainger
2015 Gaute Sortland
2016 Kristen Rønnevik
2017 Anne Kjersti Hermanrud & Alf Dale Wold
2018 Helene Skogland
2019 Maria Lavelle
2020 Oda Østenstad Fjell
2021 Petter Voilås
2022 Kristi Anna Isene
2023 Maria Lokna og Melissa Rodriguez Levang