Årets kulturpris

Kulturprisen er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet i Haugesund. Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.

Frist for innsending av forslag er 30. november hvert år.