Temaplan KIF

Her finner du temaplanen for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune for perioden 2022-2030.

Planen fungerer som et hovedstyringsverktøy, og er en del av vår forpliktelse til å fremme utviklingen av kultur, idrett og frivillighet i vårt samfunn. Temaplanen gjennomgår en større revisjon hvert fjerde år for å sikre relevans innenfor kultur, idrett og frivillighet. Den er et avgjørende verktøy for årlige vurderinger og prioriteringer i kommunens handlings- og økonomiplan.