Søk tilskudd til inkludering av barn og unge!

Nå kan dere søke om midler fra Bufdir til inkluderende aktiviteter for barn og unge.

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024  
Søknadsfrist er 3. november 2023

Frivillige organisasjoner, offentlige- og private aktører kan nå søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  
Det er mulig å søke om tilskudd til 12 aktivitetstyper hvor man også kan søke om flere delprosjekter under hver aktivitetstype.  

Tirsdag 24.10.23, klokken 16:00 kaller Kultur, idrett og frivillighet inn til informasjonsmøte for organisasjoner som vil søke.  

Møtet holdes i andre etasje på Festiviteten.
Påmelding via Forms: 
HER.  

Har du ikke mulighet til å komme på møte er vi tilgjengelige for veiledning før søking. 
Kontakt: ingvild.bjerkeland@haugesund.kommune.no eller marthe.svantesvold@haugesund.kommune.no

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Basert på utfordringsbildet for barn og unge i Haugesund kommune ser vi behov for tiltak der barn og unge får:   

  1. Varige aktiviteter og tilbud. 
  2. Metodisk arbeid for å støtte barn og unge til 
    –  å bygge vennskap og nettverk. 
    –  mestre skole, hverdag og egen helse.  
  3. Aktiviteter som jobber for inkluderende relasjoner, og miljøer med toleranse og aksept. 
  4. Aktiviteter der deltagelse blir gjort mulig for alle uansett bakgrunn og økonomi.  
  5. Opplevelser som styrker felleskapet i barnas miljø.   

Vi anbefaler alle å lese nøye gjennom informasjonen på tilskuddsordningens nettside:  

Utfyllende informasjon om tilskuddsordningen finner du HER.  

Barn på bassengkanten under svømmeundervisning