Salamanderen har fått nytt hjem!

Haugesund kommune er glad for å gi kunstverket «Salamander»
til Solvang skole.

Kunstverket Salamander av Njål Lunde på veggen

Solvang skole har nå gitt kunstverket «Salamander» av Njål Lunde et nytt hjem. Dette imponerende 13 meter lange kunstverket har funnet en flott plass på skolen. Vi håper at kunstverket vil inspirere undring og fortelling blant elevene og de ansatte.

Kunstverket åpner opp for en spennende dialog med den arkitektoniske helheten skapt av arkitekten David Sandved for mange år siden for Solvang skole. Skulpturen er nå en del av en gang som knytter sammen alle fire basene og begge etasjene i Solvang skole, og den passeres daglig av rundt 350 elever og 40 ansatte.