Organisasjoner med egne/leide lokaler/anlegg

Tilskuddsordningen skal kompensere for deler av de utgifter som frivilligheten har i forbindelse med drift/leie av egne eller leide anlegg.

Hvem kan søke
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
Frivillige organisasjoner som skaper aktiviteter for voksne/eldre.


I behandling av tilskudd blir følgende prioritert
Barne- og ungdomsarbeid.
Lav eller ingen deltakeravgift.
Tilbud for sårbare grupper.
Grupper som ikke har andre tilbud.
Tilbud som er unike eller finnes lite av.


Retningslinjer
Det kan søkes om tilskudd for utgifter i tidsrommet 1. januar til 31. desember foregående år.
Utgifter det kan søkes tilskudd for er: strøm, forsikring, renhold, vedlikehold, husleieutgifter, kommunale avgifter m.m. (materialkostnader knyttet til dugnadsarbeid/vedlikehold).
Alle utgifter det søkes refusjon om skal dokumenteres gjennom siste reviderte regnskap. Regnskapet skal fremstå tydelig og detaljert. De utgifter det søkes tilskudd om skal samsvare med postene i regnskapet.
Størrelsen på tilskudd vil avhenge av tilgjengelige midler i ordningen og hvor mange som søker. Det vil maks kunne kompenseres for opptil 30 % av dokumenterte utgifter oppad til kr. 30.000.
Tiltak for å redusere klimautslipp, som målrettede enøktiltak, vil kunne gi større tilskudd.
Tiltak for å øke tilgjengelighet for alle vil kunne gi større tilskudd.

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no