Lokale kunstnere stiller ut på Nasjonalmuseet!

Haugesund kommune vil gjerne gratulere Karin Forslund, Kirsten Vikingstad Hermansson, Eirin Bjørsland Hansen og Gro de Martine som har blitt valgt ut til å delta på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling på Nasjonalmuseet.

Bilde av glasskunst

Haugesund kommune vil gjerne gratulere Karin Forslund, Kirsten Vikingstad Hermansson, Eirin Bjørsland Hansen og Gro de Martine som har blitt valgt ut til å delta på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling på Nasjonalmuseet.

Nasjonalmuseets årsutstilling er en høyt respektert begivenhet som markerer høydepunkter innen samtidskunst og kunsthåndverk i Norge.

Av over 2000 innsendte bidrag blir kun 64 plukket ut, og det gleder oss å kunngjøre at hele 3 av disse utvalgte kunstnerne har sitt kunstnerskap i Haugesund og 1 av dem på Karmøy. Dette anerkjenner den viktige kunstneriske kraften og kreativiteten som finnes på Haugalandet.

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av samtidskunsthåndverk i Norge. Årsutstillingen vil være åpen for publikum fra 20. oktober 2023 og ut året. Utstillingsåpningen finner sted 19. oktober. Mer info: Årsutstillingen 2023 | Norske Kunsthåndverkere

Foto: Iwan Baan

Nasjonalmuseet
Foto: Iwan Baan

Eirin Bjørsland Hansen (1985)

Eirin er utdannet glassblåser fra Riksglasskolan i Orrefors og har en BA i glasskunst og design fra Det Kongelige Danske kunstakademis skoler i Danmark. I 2015 tok hun fagbrevet i glassblåserhåndverket.

Arbeidene hennes veksler mellom funksjonelle og skulpturelle gjenstander. Hun tar utgangspunkt i en intuitiv overføring av hennes eget emosjonelle erfaringsgrunnlag, men leter allikevel kontinuerlig etter det allment tilgjengelige og gjenkjennelige berøringspunkter hos den ulike publikummer.

Der man ikke alltid kan sette ord på følelser som ligner sorg, savn, håp eller lykkerus kan man allikevel ha en visuell eller taktil opplevelse som gir gjenklang i den indre opplevelse.
(Foto og info: Formbar )

Kirsten Vikingstad Hermansson (1988)

Kirsten er utdannet glassblåser fra Riksglasskolan Orrefors og har fagbrev i glassblåserhåndverket bestått hos Klart Glass i 2013. I 2016 gikk Kirsten ut med bachelor i glassdesign fra Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler, Designskolen Bornholm.

Kirsten arbeider systematisk og bruker mye av sitt opphav som hovedinspirasjon til nye produkter og kunstobjekter. Som formgiver og håndverker jobber Kirsten med komposisjon, stramme former og blander gjerne andre materialer inn i arbeidene for å skape et helhetlig inntrykk.

Regalia Garden. Part of the series `New World Regalia´

Kiln cast glass. Cut glass. Hot sculpted glass.

46x20x8cm.

Photo: Maddoc Photography AB

Kirsten Vikingstad Hermansson (kirstenhermansson.no)

Karin Forslund (f.1984)

Karin har utdanning fra Riksglasskolan, og tok sin Bachelorgrad fra Det Kongelige Akademi (KADK) i Bornholm. Sin Mastergrad i kunst har hun fra Rhode Island School of Design.

Hennes kunstneriske arbeid springer ut fra en dyptgående interesse for materialet og håndverket, og hun stiller konkrete og konseptuelle spørsmål ved dette gjennom sitt arbeid. Arbeidet strekker seg fra det pågående prosjektet «Balancing Process», som tar utgangspunkt i glasskjemi og undersøker materialdefinisjoner og håndverksmessige begreper og utførelser, til abstraksjoner av ord som ‘transparens’, ‘opasitet’ og ‘speilbilde.’ Serien «Acts of transparency – On Negative Capability», som løst oversatt betyr ‘Om evnen til å være i usikkerhet’ er en samling av performance-videoer og romlige installasjoner som omhandler intime opplevelser som stillhet, usynlighet og motstand. Om skjørhet og styrke.

Forslund er blant annet mottaker av Kunsthåndverkprisen Hetsch Bronsemedalje, og vant 1. premie i European Glass Context 2016. Hun har deltatt på en rekke internasjonale utstillinger, som f.eks. «Ung Svensk Form», «The Scandinavian Glass Project», «Young Glass», gruppeutstillingen «RAW» – kuratert av Glenn Adamson ved Museum of Craft and Design i San Fransisco, samt den internasjonale utstillingen «New Glass Now» på Corning Museum of Glass i USA, m.m.

Karin bor og arbeider i Haugesund.

Foto © Maria Forslund

Expanding Matter – Cylinder Series (2017) av Karin Forslund. Foto: Kjetil Rydland/Nordnorsk Kunstmuseum

Gro Gjengedal Navelsaker De-Martine

Gro bor og arbeider på Karmøy, Rogaland, og har sin mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen.

De-Martine arbeider med kroppen og sinnet som inspirasjon. Gjennom avbildning fokuserer hun på mentale utfordringer og stiller spørsmål ved samfunnets normer og regler for hvordan vi ser oss selv og andre. Hun bruker naturlige materialer som ull, lin og blod i kunstverkene sine. Gro Gj. N. De-Martine (grode-martine.no)