Idrettens hederspris

Idrettens hederspris tildeles ildsjeler som over tid har gjort en fortjenstfull uegennyttig innsats for idretten. Komiteen som foretar utvelgelsen består av ordfører, leder av utvalg for Kultur, idrett og frivillighet, leder av Haugesund idrettsråd og Idrettssjef. I den anledning ønsker komiteen innspill på verdige kandidater. Idrettslag og enkeltpersoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.

Frist for innsending av forslag er 30. august hvert år.

Forslag sendes kif@haugesund.kommune.no