Gamle Slaktehuset

Gamle Slaktehuset arrangerer Åpen Zone for ungdom, Intro Språkpraksis og Ung Intro for bosatte flyktninger. Huset tilbyr også Foreldreveiledningsprogram og Skaperlabb gjennom kurs og workshops.

Leie av lokale

Skal vi ta en prat?

Gamle Slaktehuset

Heidi Lid

Ansvarsområde: Sekretær, fakturering

heidi.lid@haugesund.kommune.no

Gamle Slaktehuset

Tom Poole Kerr

Ansvarsområde: Miljøarbeider ungdom, musikkavdeling, rockekjeller, lydteknikerkurs

thomas.henry.poole-kerr@haugesund.kommune.no

Gamle Slaktehuset

Gro Verpe

Ansvarsområde: Arrangement- og informasjonsansvarlig, utleie, Skaperlabben, Friby.

gro.verpe@haugesund.kommune.no

Gamle Slaktehuset

Helge Toft

Ansvarsområde: Kulturhusleder, Åpen Zone, Ung Intro, ICDP.

helge.toft@haugesund.kommune.no