Frivilligsamling

Vi samler frivilligheten for nettverk, og info om tilskudd og prosjekter.

Vi inviterer hele frivilligheten i Haugesund til pizza, mingling og informasjon.
Tirsdag 16.januar kl. 18.00-20.00 i Festsalen på KM-huset.

Program for kvelden: 
Kl.18.00. Velkommen! Vi serverer pizza.
Kl.18.15. Informasjon om kommunens tilskuddsordninger for frivilligheten våren 2024. 
Kl.18.50. Haugesund Røde Kors, Kirkens Bymisjon og KFUK-KFUM Forandringshuset presenterer de videre planene for «For alle!» prosjektet. 
Kl.19.10. Presentasjon av Mangfoldsfestivalen 2024 
Kl.19.25. Presentasjon av Home Start prosjektet
Kl.19.35-20.00. Kaffe og en mulighet fr å bli litt bedre kjent med hverandre. 

Med forbehold om endringer. 

Målgruppen for arrangementet er alle dere som driver ulike frivillige organisasjoner, foreninger, lag og klubber i Haugesund. Det vil si alle idrettslag, korps, kor, kulturforeninger, interesseorganisasjoner, ideelle virksomheter, klubber for de som er interessert i kunst og kultur, hage, friluftsliv, inkludering, klima, dyrevern, språk, gode tilbud til barn og unge, omsorg for eldre og syke, og mye annet. Vi vil gjerne ha med frivilligheten i hele dens bredde!