Fritidskassen

Fritidskassen er for barn og unge fra 6 til 18 år som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi.

Haugesund kommune var del av et nasjonalt pilotprosjekt «Fritidskortet» i regi av Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet (Bufdir) fra juli 2020 til juli 2022. Siden vi har gode erfaringer med prosjektet ønsker vi å finne en løsning som til dels kan erstatte «Fritidskortet». Fra august 2022 innfører vi derfor «Fritidskassen».

Formålet med Fritidskassen er at barn og unge i familier med stram økonomi skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, og ha nødvendig utstyr til dette.

Du kan få støtte til

  • kontingent
  • deltakeravgift
  • treningsavgift
  • nødvendig utstyr til aktiviteten

Hvordan få støtte?

Du må ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier, trener, leder i klubben, saksbehandler i NAV, barnevern, flyktningtjenesten eller lignende. De sender kopi av fakturaen du har fått til oss i Haugesund kommune, og vi betaler fakturaen direkte til klubben/organisasjonen. Vi betaler aldri ut midler til foreldre/foresatte.

Kontakt fritidskassen her : fritidskassen@haugesund.kommune.no