Ferietilbud seniorer

Bystyret vedtok desember 2022 å sette av midler til ferietilbud for eldre. Som følge av bystyrevedtaket lyser vi nå ut midler for ferietilbud for eldre i Haugesund for perioden 2023-2026.

Hvem kan søke

Organisasjoner, lag og foreninger i Haugesund kommune kan søke om tilskudd til ferietilbud for seniorer.

Kriterier

Målgruppen er eldre og seniorer bosatt i Haugesund kommune.

Lav eller ingen kostnad for deltagelse.

Tilrettelagt for seniorer.

Det er ikke forventet at søkerne stiller med et ferdig opplegg innen søknadsfrist, men vi ønsker en tentativ plan for hva som skal skje og hvordan. Ferietilbudene kan foregå i perioden 1. juni – 1. september.

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no