Den kulturelle spaserstokken

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Det er et mål at alle seniorer i Haugesund har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Arrangement i Den kulturelle spaserstokken er spesielt tilrettelagt for seniorer, men er åpne for alle interesserte. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Hvem kan søke

Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet.

Frist for innsending av forslag er 10.november for vårprogrammet og 10. mai for høstprogrammet.

Spørsmål?

Kontakt Mona Elin Aarø, utviklingsrådgiver i Haugesund kulturskole.

Tlf. 94 01 13 14

E-post: mona.elin.aaro@haugesund.kommune.no