De fantastiske frivillige

Kjell Bjelland vier mye av sin fritid til å skape aktivitet og glede for andre. Nå kan han vinne pris!

Kjell Bjelland som på fritida drifter Djerv 1919s tilrettelagte aktiviteter er nominert til en nasjonal frivillighetspris!
Han er en utrolig ressurs som brenner for å skape gode aktiviteter og møteplasser, og ikke minst bidra til idrettsglede for alle.

Frivillighet Norge skriver:
«Kjell startet laget for tilrettelagt fotball i Sportsklubben Djerv 1919 for 34 år siden. Siden den gang har han vært trener og gjennomført ukentlige treninger:

– Jeg vil anbefale alle å prøve frivillig aktivitet. Det å komme ut og komme sammen med andre, skaper trivsel og tilhørighet. Og når flesteparten av enkeltindivider har det bra, så blir også samfunnet bedre, sier Kjell.

Frivillighetsprisen deles ut på Frivillighetens dag den 5. desember. Prisen deles ut av Frivillighet Norge, Kultur- og likestillingsdepartementet – Norge og Norsk Tipping. Vinneren får 50.000 kroner til sitt formål.»

Stem på Kjell eller din favoritt på www.frivillighetsprisen.no

Frivillighetens dag er 5. desember

Vi har lyst å gjøre stas på så mange frivillige som mulig denne dagen. Vi lager en Wall of Fame i vinduene på Frivilligsentralen i Haraldsgata 76. Send inn navn, bilde og begrunnelse for den eller de gode ildsjelene dere har i foreningen.

Det blir også kake, feiring og åpen dør på Frivilligsentralen denne dagen!