Bleikemyr bydelshus

Bleikemyr bydelshus er møtested og kulturarena for nordre bydel. Gjennom fritidsklubben Enter gir Bleikemyr bydelshus fritidstilbud til barn og ungdom. Bydelshuset leier ut lokaler til private og offentlige lag, foreninger og organisasjoner. Foreninger som har kulturaktiviteter blir prioritert. Bleikemyr bydelshus er tillagt funksjon som livssynsnøytralt seremonirom.

Hovedmål: Fellesarena for befolkningen og tilrettelegging for aktivitet og samspill mellom ulike brukergrupper. Det legges spesielt til rette for ungdommers kulturelle og kunstneriske vekst basert på ungdoms aktive medvirkning på ulike plan.

Kulturhusets rolle i lokalsamfunnet:

For leie av lokale

Skal vi ta en prat?

Bleikemyr bydelshus

Alf Henden

Ansvarsområde: Klubbarbeider.

52744270

alf.henden@haugesund.kommune.no

Bleikemyr bydelshus

Ørjan Lie Hansen

Bleikemyr bydelshus
Ansvarsområde: Klubbarbeider.

52744270

orjan.lie.hansen@haugesund.kommune.no

Bleikemyr bydelshus

Sverre Wathne

Bleikemyr bydelshus
Ansvarsområde: Kulturhusleder.

52744272

sverre.wathne@haugesund.kommune.no