Arrangementstilskudd

Tilskuddet skal bistå frivillige lag og organisasjoner til å kunne arrangere nasjonale og internasjonale arrangementer. Arrangementene bidrar til å utvikle Haugesund som en viktig arrangementsby med gode synergier på tvers av næringer på Haugalandet.

Hvem kan søke
• Alle frivillige lag og organisasjoner tilhørende Haugesund kan søke.
• Kommersielle aktører er som hovedregel ikke omfattet, men kan i særlige tilfeller bli vurdert særskilt.


Tilskuddets størrelse
• Kommunen kan gi opptil kr. 50.000 i tilskudd.
• Tilskuddets størrelse vurderes i hvert enkelt tilfelle.
• Grunnlag for støtte knyttes til kostnader med planlegging og gjennomføring av arrangementet.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no