Steg for steg mot ny hverdag

Blå Kors og Haugesund kommune samarbeider om det nye prosjektet «Steg for steg»

Aktivitet og felleskap er livsviktig, men ikke like lett for alle. Å finne nye fritidsaktiviteter og sosiale nettverk er krevende hvis en har vært i rusbehandlig, har vært syk, har helseutfordringer, eller bare synes nye ting er litt skumle. Derfor satser Haugesund kommune på et prosjekt som skal hjelpe enkeltpersoner inn i etablerte aktiviteter.

I vår frivillighetsavdeling er det å jobbe på tvers av kommunale enheter og sammen med frivilligheten utrolig viktig. Vi ser nå et nytt prosjekt komme i gang som virksomhetsområdet for helse tok initiativ til og inviterte oss med i. Haugesund kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å etablere Blå Kors sitt tilbud «Steg for steg» i Haugesund.

Blå Kors rekrutterer tidgivere som er frivillige. Disse blir satt sammen med en person med lignende interesser, og går ut å delta på aktiviteter sammen.
Målsetninger er å gi støtte frem til personen blir en del av et miljø.

Les mer, meld deg som deltaker eller frivillig her: