Søk om treningstider!

Trenger ditt lag eller klubb treningstid i kommunes anlegg? Søk nå for neste skoleår.

Nå kan du søke om faste treningstider i kommunens haller eller baner. Du kan også søke om tid og sted for klubbens arrangementer.
Søknader om arrangements- og treningstider i de kommunale anleggene for skoleåret 2024/2025 skal i år gjøres digitalt.