Oppstartstilskudd til nye frivillige organisasjoner og klubber

Tilskuddet skal stimulere og bistå til etablering av nye frivillige organisasjoner. Målet med tilskuddet er å sikre et rikt og mangfoldig organisasjonsliv.

Hvem kan søke
• Frivillige organisasjoner registrert i Haugesund som ikke tidligere har mottatt driftsstøtte.


Kriterier
• Organisasjonen må ha minimum 5 registrerte medlemmer.
• Tilskuddsmottaker skal ha signert kommunens “frivillighetsplakat”


Hva kan det søkes om tilskudd til
• Kostnader knyttet til oppstart
• Utstyr
• Annet


Størrelse på tilskudd
• Det kan søkes om engangsstøtte på inntil kr. 30.000

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no