Sammen for enda flere aktive haugalendinger!

Aktive Haugalandet

Kommuner og organisasjoner på hele Haugalandet samarbeider om en felles satsing for å fremme fysisk aktivitet for enda flere. Dette er en del av vårt arbeid sammen med Rogaland fylkeskommune for å løfte det interkommunale samarbeide inne folkehelse.


Sammen vil kommunene jobbe med å dele informasjon, løfte frem gode aktiviteter og tilbud som finnes. Vi ønsker også å legge til rette for og bidra til å skape enda flere gode tiltak som inspirerer til mer hverdagsaktivitet for alle.