Nå kan du søke om mange ulike tilskudd til frivilligheten.

Haugesund kommune skal være en kommune det er godt i å bo i for alle, der alle innbyggere har tilgang til aktiviteter, felleskap og meningsfull fritid. Kommunen forvalter tilskudd av offentlige midler for å styrke og støtte frivilligheten.
Målet med våre tilskuddsordninger er å stimulere til tiltak og drift som bidrar til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og temaplan for Kultur, idrett og frivillighet.